Ram 2gb/DDr3

130.000 ₫

Ram 2gb DDR3  bus 1333/1600

Ram kingtons, kingmax, samsung….

Thêm vào giỏ


Thông tin

Ram 2gb DDR3  bus 1333/1600 Ram kingtons, kingmax, samsung....