Ram 2G DDR2

160.000 ₫

Ram 2gb DDR2  bus 667/800

Ram kingtons, kingmax, samsung….

Hàng tháo máy đồng bộ, chân vàng óng

Thêm vào giỏ


Thông tin

Ram 2gb DDR2  bus 667/800 Ram kingtons, kingmax, samsung.... Hàng tháo máy đồng bộ, chân vàng óng