MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ


MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ

Gigabyte B75-D3V 4 khe ram

Gigabyte B75-D3V 4 khe ram

930.000đ 880.000đ
5%
Main Asus H61 cũ

Main Asus H61 cũ

630.000đ 550.000đ
13%
Main biotar H61

Main biotar H61

500.000đ
Main Giga H61 cũ

Main Giga H61 cũ

710.000đ 599.000đ
16%
Main giga H97M-D3H

Main giga H97M-D3H

1.200.000đ
Main Gigabyte H110M-DS2V

Main Gigabyte H110M-DS2V

680.000đ 480.000đ
29%
Main Gigabyte H81 cũ

Main Gigabyte H81 cũ

650.000đ 600.000đ
8%