CPU-BỘ VI XỬ LÝ

CPU – Chip Pentium G3220 cũ

CPU – Chip Pentium G3220 cũ

850.000đ 580.000đ
32%
CPU-Chip i3 3220 cũ

CPU-Chip i3 3220 cũ

1.050.000đ 850.000đ
19%
CPU-Chip i3 4130 cũ socket 1150

CPU-Chip i3 4130 cũ socket 1150

18.000.000đ 1.580.000đ
91%
CPU-Chip i3 4150 socket 1150 cũ

CPU-Chip i3 4150 socket 1150 cũ

1.920.000đ 1.650.000đ
14%