spcim1

MÁY TÍNH CHƠI GAME, VĂN PHÒNG, WORKSTATION

MÀN HÌNH MÁY TÍNH

MAIN BOARD - BO MẠCH CHỦ

CPU - BỘ VI XỬ LÝ

VGA - CARD ĐỒ HOẠ

RAM - BỘ NHỚ TRONG

NGUỒN - PSU

spcim12
spcim13
spcim14